Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας «μετακομίζει» στη Δημοτική Βιβλιοθήκη [όλα τα θέματα της συνεδρίασης]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 14ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020 που θα πραγματοποιηθεί σε «νέο» χώρο «κεκλεισμένων των θυρών»

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, στις 19:00, στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, «κεκλεισμένων των θηρών», σύμφωνα με την ΠΝΠ άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το με αρ. πρωτ. 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Υποχρεωτική αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του ΟΠΔ του Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2020.
2. Διαγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παραγραφής.
3. 4η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2020.
4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2019».
5. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2018».
6. Έγκριση κοπής επικίνδυνων δένδρων.
7. Απαλλαγή των επιχειρήσεων που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
8. Απαλλαγή των εμπορικών επιχειρήσεων καθώς και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου οικονομικού έτους 2020.
9. Απαλλαγές – μειώσεις σε μισθώματα επιχειρήσεων του Δήμου Καβάλας λόγω λήψης ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19.
10. Απαλλαγές – μειώσεις σε μισθώματα επιχειρήσεων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας λόγω λήψης ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19.
11. Απαλλαγές – μειώσεις σε μισθώματα δημοτικών χώρων στάθμευσης λόγω λήψης ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19.
12. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).
13. Τροποποίηση ή μη του υπ’ αρ. 12517/17-5-2012 συμβολαίου εκμίσθωσης δημοτικού χώρου παραπλεύρως του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας, για λειτουργία παρκινγκ ως προς το άρθρο 4.
14. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για χρήση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (παρκινγκ) μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου- Βελισαρίου- Ερυθρού Σταυρού, Αγ. Ιωάννη έκτασης 800 τ.μ.
15. Τροποποίηση ή μη του υπ’ αρ. 2927/3-2-2020 συμφωνητικού κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Φιλελλήνων – Βενιζέλου- Ι Δραγούμη ως προς τα άρθρα 1 και 4.
16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2018».