Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 13.07.2020 [όλα τα θέματα]

Το Σώμα «επιστρέφει» στις τηλεδιασκέψεις - Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 15ης συνεδρίασης για το 2020

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και πάλι με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με την ΠΝΠ άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

Η ημερήσια διάταξη

1. Καθορισμός κωδικού αριθμού δαπανών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, δεκτικού στην έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας με την ίδρυση: α) Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, β) Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου Δήμου Καβάλας.
3. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας της Πρόεδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012.
4. Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
5. Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
6. Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».
7. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης οδού Φιλίππου και τμήματος οδού Κομνηνών».
8. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για εξαγορά κατεχόμενης έκτασης, στην Κοινότητα Αμυγδαλεώνα.
9. Έγκριση ή μη τοποθέτησης ικριωμάτων κατά μήκος της όψης οικοδομής επί της οδού Αβέρωφ 13, για την εκτέλεση εργασιών επισκευών στηθαίων.
10. Έγκριση ή μη προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (κλίμακες, πεζοδρόμιο, τμήμα οδού) επί των οδών Αγ. Λαύρας & 7ης Μεραρχίας στην Καβάλα.
11. Αίτηση από ιδιώτη, για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών σε πεζοδρόμιο της οδού Βρούτου.
12. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων-κλιμάκων και πλακοστρώσεις έτους 2016».
13. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις – αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας».
14. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2018».
15. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων έτους 2018».
16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» MIS 5029256.του Δήμου Καβάλας Υποέργου 2 «Αναβάθμιση Υποδομών του Σχολικού Συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» με προσφορά ενταγμένη στην ΣΑΕΠ με κωδικό πράξης ΣΑΕΠ : 2018ΕΠ03110042 και με κωδικό ΟΠΣ 5029256 αναδόχου Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ε.Ε..
17. Έγκριση χορήγησης δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» MIS: 5001360 (Ενάριθμος: 2017ΣΕ27510039).
18. Παροχή συναίνεσης μεταφοράς του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
19. Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Καβάλας στο πλαίσιο της πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας» και ορισμός μελών με τους αναπληρωματικούς τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
20. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στον Δήμο Καβάλας κατά το σχολικό έτος 2020-2021.
21. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο της Ν. Καρβάλης , δίπλα στο Ο.Τ. 99 σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄ 14-4-2014).
22. Παραχώρηση γηπέδου Περιγιαλίου «Κωτσάλου» ώστε να δηλωθεί ως έδρα για τέλεση αγώνων από την ΚΑΒΑΛΑ 2004.
23. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2020 υπ. αριθμ 5.
24. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, με το Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Λογοθέτη και τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Οικονόμου, για υποθέσεις του Δήμου, στις 03-08 Ιουλίου 2020.
25. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας: α) στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε (ΕΤΑΔ Α.Ε.), β) στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής γ) στο Υπουργείο Πολιτισμού δ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ε) στο Υπουργείο Οικονομικών για υποθέσεις του Δήμου, στις 16 -24 Ιουνίου 2020.
26. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
27. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου.
28. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών.
29. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας «Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου αποτελούμενη από είκοσι πέντε (25) Η/Υ και είκοσι πέντε (25) Οθόνες» εντός ισογείου καταστήματος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (προχείρου γεύματος) – Καφετέρια» ιδιοκτησίας της ΧΟΜΟΝΔΟΖΛΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗΣ που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Νικολάου 6 στην κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
30. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας «Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου αποτελούμενη από τριάντα πέντε (35) Η/Υ και τριάντα πέντε (35) Οθόνες» εντός ισογείου καταστήματος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (προχείρου γεύματος) – Καφετέρια» ιδιοκτησίας του ΜΑΛΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται επί της οδού Καράνου 8 στην κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.