Νίκος Παναγιωτόπουλος: Απέδωσε η προσπάθεια για τη σημαντική αναβάθμιση του υδρευτικού δικτύου της Καβάλας

Εντάχθηκαν έργα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 17 εκ. ευρώ-Ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης

Α πέδωσε η προσπάθεια για την ένταξη των έργων τα οποία αφορούν στην αναβάθμιση του υδρευτικού δικτύου του Δήμου Καβάλας, στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 17 εκ. ευρώ. Αυτό προέκυψε από τη συνεργασία την οποία είχαν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Αναλυτικά, οι εν λόγω αποφάσεις, η επίσημη δημοσίευση των οποίων επίκειται τις αμέσως επόμενες μέρες, αφορούν:

  • την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας» προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ
  • την «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας-ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου της πόλης» προϋπολογισμού 14.180.000 ευρώ

Πρακτικά, με τα εν λόγω έργα, εκσυγχρονίζεται σημαντικά ο εξοπλισμός της ΔΕΥΑΚ, καθώς ενισχύεται με 10.000 υδρόμετρα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ παράλληλα, ολοκληρώνεται το δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Καβάλας, συμπεριλαμβανομένου και της περιοχής του Περιγιαλίου.