Μακάριος Λαζαρίδης: Να μη μειωθεί το ποσοστό των πολυτέκνων στις προσλήψεις στο Ελληνικό Δημόσιο

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών ζητώντας η Κυβέρνηση να τηρήσει την προεκλογική της δέσμευση

Να αποκατασταθεί η ποσόστωση αναφορικά με τις προσλήψεις πολυτέκνων στο Ελληνικό Δημόσιο στο 15% ή και να αυξηθεί στο 20%, όπως προεκλογικά είχε δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία, ζητά ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, με θέμα «Πρόβλεψη για μείωση ποσοστού των πολυτέκνων στις προσλήψεις στο Ελληνικό Δημόσιο».

Επικαλούμενος το υπό δημόσια διαβούλευση σχετικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και καταγγελία που περιήλθε σε γνώση του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο Βουλευτής παρατηρεί την πρόθεση για μείωση στην ποσόστωση επί του συγκεκριμένου θέματος από 15% σε 10%.

Με δεδομένες, μεταξύ άλλων, τη σημασία της παροχής κινήτρων προς τους πολυτέκνους και την κατάργηση πολλών άλλων κινήτρων λόγω δημοσιονομικής αδυναμίας, ο κ. Λαζαρίδης ρωτά τον Υπουργό Εσωτερικών για ποιο λόγο προβλέπεται μείωση του ποσοστού πολυτέκνων και εάν πρόκειται να αντικατασταθεί από άλλου τύπου κίνητρο για την εν λόγω κατηγορία πολιτών. Επίσης, θέτει ζήτημα αποκατάστασης ή και αύξησης της ποσόστωσης, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρξει επιπλέον αναλογική μοριοδότηση των πολυτέκνων αναλογικά με τον αριθμό των παιδιών τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης Λαζαρίδη:

Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο 
Θέμα: Πρόβλεψη για μείωση ποσοστού των πολυτέκνων στις προσλήψεις στο Ελληνικό Δημόσιο

«Η πίεση που υφίσταται η Ελλάδα λόγω της γήρανσης του πληθυσμού αποτελεί μόνιμη απειλή για την υπόσταση της πατρίδας μας σε όλα τα επίπεδα. Η ποσόστωση για την πρόσληψη πολυτέκνων στο Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί ένα πάγιο και απτό κίνητρο προκειμένου να αναστραφεί η πληθυσμιακή πυραμίδα (μικρότερος αριθμός γεννήσεων σε σύγκριση με ετήσιο αριθμός θανάτων) στη χώρα μας.

Η δεδομένη ευαισθησία της παράταξής μας για την αντιμετώπιση του μείζονος αυτού θέματος είχε τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά εκφραστεί με μια σειρά από μέτρα, όπως για παράδειγμα και ανάμεσα σε άλλα, η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση τέκνου από Έλληνες γονείς.

Σύμφωνα με το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) – Αξιοκρατία στο  Δημόσιο Τομέα» (άρθρο 11, παρ. 2α) αλλά και με καταγγελία που περιήλθε σε γνώση μου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, διαπιστώνεται πρόθεση για μείωση στην ποσόστωση – από 15% σε 10% – αναφορικά με τις προσλήψεις Πολυτέκνων στο Ελληνικό Δημόσιο.

Με δεδομένη τη σημασία της παροχής κινήτρων προς τους πολυτέκνους, την κατάργηση πολλών άλλων κινήτρων λόγω δημοσιονομικής αδυναμίας, αλλά και την εκπεφρασμένη πρόσθεση και προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για αύξηση του ποσοστού από 15% σε 20%, ερωτάται ο Υπουργός των Εσωτερικών:

  1. Για ποιον λόγο προβλέπεται μείωση του ποσοστού πολυτέκνων και εάν πρόκειται να αντικατασταθεί από άλλο τύπου κίνητρο για την εν λόγω κατηγορία πολιτών;
  2. Προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να αποκαταστήσει την ποσόστωση στο 15% ή και να την αυξήσει στο 20%, όπως προεκλογικά είχαμε δεσμευτεί;
  3. Εξετάζει το Υπουργείο Εσωτερικών το ενδεχόμενο να παρέξει επιπλέον αναλογική μοριοδότηση των Πολυτέκνων αναλογικά με τον αριθμό των παιδιών τους»;