Συμβούλιο Κοινότητας Δήμου Καβάλας λέει ΟΧΙ στην υποβάθμιση του θεσμού των κοινοτήτων

Ψήφισμα έξι σημείων του Συμβουλίου ενόψει της μεταρρύθμισης στην Αυτοδιοίκηση

Το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη «συζητά» τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατάργηση της Απλής Αναλογικής, εισάγει νέα όρια στην «είσοδο» υποψηφίων στα συμβούλια αλλά και την υποβάθμιση του θεσμού των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 ψηφίστηκε από το Συμβούλιο Κοινότητας του Δήμου Καβάλας ομόφωνα (από τα παρόντα μέλη) το παρακάτω ψήφισμα για την υπεράσπιση του θεσμού της Κοινότητας, στο πλαίσιο της επικείμενης διαβούλευσης για τον νέο αυτοδιοικητικό νόμο:

«Η κατάργηση Κοινοτήτων, οι συγχωνεύσεις τους και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στις έδρες και στις περιφερειακές Κοινότητες αφαιρώντας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ δικαιώματα των πολιτών. Θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στην επαρχία και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων.

Η απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και την επαναφορά του συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή και θα αύξηση την δυσπιστία στον θεσμό.

Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ‘Α Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε:

  1. Συμμετοχή στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου
  2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες
  3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβούλων Κοινοτήτων
  4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης
  5. Όχι στην κατάργηση του Συμβουλίου Έδρας
  6. Ναι σε Κοινοτικό Συμβούλιο κάτω των 500 κατοίκων.

Καλούμε τον Δήμαρχο Καβάλας, όλες τις παρατάξεις και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, αλλά και τα Κοινοτικά και Δημοτικά Συμβούλια ολόκληρου του νομού Καβάλας, να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή έμπρακτα».

Η προέδρος
Κόγια Φωτεινή