Νίκος Παναγιωτόπουλος: Συμμετοχή στις Διαρκείς Επιτροπές Παραγωγής και Εμπορίου και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις προωθούμενες διατάξεις στο Σχέδιο Νόμου το οποίο συζητείται στη Βουλή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος συμμετείχε την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, καθώς και της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».

Ο υπουργός ενημέρωσε τα μέλη των Επιτροπών και απάντησε σε διευκρινίσεις οι οποίες ζητήθηκαν από βουλευτές σχετικά με τις προωθούμενες διατάξεις στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου, μεταξύ των άρθρων 143-179, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα προγραμματισμού Δημοσιών Συμβάσεων στον Τομέα της Άμυνας, θέματα συνάψεως Δημοσίων Συμβάσεων στην Άμυνα και ζητήματα εκτελέσεως Δημοσίων Συμβάσεων.

Παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Αντώνης Οικονόμου.