Μακάριος Λαζαρίδης: Η Κυβέρνηση επιλύει το πρόβλημα με τους εργάτες γης

Τροπολογία Λιβανού δίνει τη δυνατότητα μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας ύστερα από αίτηση εργοδότη που μπορεί να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του τόπου διαμονής του

Λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα ως εργάτες γης δίνει η Κυβέρνηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, δίνεται η δυνατότητα μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, ύστερα από αίτηση εργοδότη που μπορεί να υποβάλλει έως τις 30/09/2021 στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του.

Ικανοποιήθηκε έτσι το αίτημα και των αγροτών της Καβάλας, το οποίο μετέφερε κατ’ επανάληψη ο κ. Λαζαρίδης στους αρμόδιους υπουργούς, με αίσιο τελικά αποτέλεσμα.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία προβλέπονται και οι ακόλουθες ασφαλιστικές δικλείδες: Ανώτατο ηλικιακό όριο τα 60 έτη για την είσοδο στη χώρα μας πολίτη τρίτης χώρας ως εργάτη γης, ελάχιστο όριο 30 ημερών απασχόλησης, προβλεπόμενο κατάλυμα που θα πληροί τις σχετικές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, ο εργοδότης να είναι υπεύθυνος για τον εργάτη, καταβολή εργοσήμου, δυνατότητα αλλαγής εργοδότη μέσα σε 5 μέρες από τη λήξη απασχόλησης στον προηγούμενο και ευθύνη του νέου εργοδότη για τον εργάτη, καθώς και ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι αρμόδιοι και εμπλεκόμενοι φορείς, με σκοπό τον έλεγχο της σωστής τήρησης της διαδικασίας.

Ειδικά για τα σπαράγγια και λόγω της άμεσης ανάγκης να συγκομιστούν, προβλέφθηκε να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία, πριν την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με σχετική υποβολή αίτησης του εργοδότη.

Ο κ. Λαζαρίδης, με αφορμή τη συγκεκριμένη εξέλιξη, έκανε την εξής δήλωση: «Ένα δίκαιο αίτημα των αγροτών ικανοποιείται άμεσα από την Κυβέρνηση. Κατόπιν αίτησης του εργοδότη, δίνεται η δυνατότητα μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα ως εργάτες γης, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.

Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπ. Λιβανό για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα που του μετέφερα, όπως μου το είχαν εκφράσει οι αγρότες της Π.Ε. Καβάλας.

Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται διαρκώς δίπλα τους».