Δήμος Καβάλας: Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας έχει κανονισμό λειτουργίας…

Η έγκριση του κανονισμού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15 υπέρ και 9 κατά από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (15-9) από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, η εισήγηση για τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καβάλας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και δράση, σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και τα αντίστοιχα συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία, τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής στον τομέα της νεολαίας και την ανάδειξη ζητημάτων που απασχολούν τις νέες και τους νέους της περιοχής μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας στοχεύει:

– Στην εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και με τη λειτουργία των τοπικών θεσμών δημοκρατίας
– Στην ικανοποίηση της ανάγκης για διεκδίκηση μιας κοινωνίας με αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
– Στην οργάνωση και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής της πόλης
– Στην ανάληψη εθελοντικών δράσεων και στο συντονισμό της δράσης μεταξύ των υπαρχουσών ομάδων νεολαίας του Δήμου Καβάλας
– Στη γνωστοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα νεολαίας
– Στην παραγωγή και προώθηση προτάσεων για θέματα νεολαίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας

Η συμμετοχή των νέων στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, καλλιεργεί ανάμεσα σε άλλα:

– Τον παραγωγικό διάλογο, την κριτική σκέψη και τη λογική της διαβούλευσης και των συνεργασιών
– Την ανάπτυξη του αθλητισμού και του πολιτισμού
– Την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίηση τους στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα
– Την ενεργό ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των νέων σε κοινωνικά ζητήματα
– Την ευαισθητοποίηση για την υπεράσπιση του δημοσίου χώρου
Το προσεχές διάστημα θα συσταθεί η οργανωτική επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καβάλας, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για τη συγκρότηση του μητρώου των νέων μελών του.