Δήμος Παγγαίου: Παραμένουν στις θέσεις τους όλοι οι Αντιδήμαρχοι

Ο Φίλιππος Αναστασιάδης θα συνεχίσει με τους ίδιους συνεργάτες στη διοίκηση του Δήμου μέχρι και το τέλος του έτους

Μετά από απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου Φίλιππου Αναστασιάδη όλοι οι Αντιδήμαρχοι (έμμισθοι και άμισθοι) θα παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι το τέλος του 2021.

Η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Παγγαίου αναφέρει: «Σας γνωστοποιούμε ότι μετά από την απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου Φίλιππου Αναστασιάδη με αριθ. 1132/15399/29-09-2021 παρατείνεται η θητεία όλων των Αντιδημάρχων, έμμισθων και άμισθων, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 01.09.2019 έως 31.12.2023.  Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθ. 772/15440/29.09.2020 Απόφαση Δημάρχου».