Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας «επιστρέφει» -εν μέρει- στη φυσική του έδρα

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες «μεικτές» συνεδριάσεις με παρουσία δημοτικών συμβούλων μετά από ενάμιση χρόνο - Διαβάστε όλα τα θέματα που θα συζητηθούν

Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 πρόκειται να πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας οι οποίες θα είναι «μεικτές», δηλαδή δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την Εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021, Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5 του Υπουργείου Εσωτερικών].

Έτσι, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο θα πραγματοποιηθεί η 27η συνεδρίαση του Σώματος για το 2021 με μοναδικό θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη την «Έγκριση απολογισμού του Δήμου Καβάλας Οικονομικού Έτους 2020».

Στις 19:00, την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί η 28η συνεδρίαση.

Η ημερήσια διάταξη

1. 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
2. Κάλυψη κενωθείσας θέσης τακτικού μέλους στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καβάλας «ΔΕΥΑΚ» για την εύρυθμη λειτουργία της, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Δημοτικής Συμβούλου Φραντζεσκάκη Μαρίας.
3. Κάλυψη κενωθείσας θέσης τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγής Καβάλας», μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Δημοτικής Συμβούλου Φραντζεσκάκη Μαρίας, για την εύρυθμη λειτουργία του.
4. Έγκριση Πρακτικού 121ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
5. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021».
6. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Αποστράγγισης οδών έτους 2018».
7. Γνωμοδότηση για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Παληού Καβάλας όσον αφορά στις χρήσεις και συγκεκριμένα την εναρμόνιση αυτών με τις προβλεπόμενες από εγκεκριμένο Γ.Π.Σ.
8. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου επί της οδού Σηλυβρίας στην Καβάλα.
9. Προσκύρωση – τακτοποίηση οικοπέδων στην οδό Κλεισούρας στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής στη Καβάλα.
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων έκτασης 233 στρ. στη Λιμνιά, από την εταιρεία: «FHL H. KΥΡΙΑΚΙΔΗΣ».
11. Παροχή απλής γνώμης για την αναβάθμιση των απαιτούμενων υποδομών για την εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) της Συνθήκης Schengen.
12. Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας για το έτος 2022.
13. Αποδοχή αίτησης της Τσίγκρου Σπυριδούλας, σπουδάστριας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ), για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Καβάλας.
14. Απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού σε εκτός σχεδίου περιοχή.
15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καβάλας με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 107 του Ν. 4823/2021 (Α΄136).
16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΤΑ Α.Ε. «Πληροφόρηση-Επιμόρφωση -Τοπική Ανάπτυξη Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» όποτε αυτές πραγματοποιούνται, έως τη λήξη της τετραετίας, ήτοι 31-12-2023.
17. Έγκριση όρων συμφωνητικού παραχώρησης Δημοτικού Σταδίου Ανθή Καραγιάννη στην ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 Π.Α.Ε ως εναλλακτική έδρα για τους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
18. Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου Βερούλιο, Κωτσάλου για διεξαγωγή αγώνων αθλητικής περιόδου 2021-2022.
19. Παραχώρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Ν. ΖΥΓΟΥ για διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων αθλητική περίοδο 2021-2022.
20. Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου Ν. Καρβάλης και για διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων αθλητική περίοδο 2021-2022.