Αναστασία Ιωσηφίδου: Ας περιμένει τις εκλογές για να πάρει αποφάσεις για Καλαμίτσα και οδοφωτισμό…

Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ώρα Δημιουργίας» καλεί τον Δήμαρχο Καβάλας να μη δεσμεύσει τον Δήμο για 30 και 12 χρόνια αντίστοιχα με τις συμφωνίες που θέλει να κάνει και να περιμένει τι θα αποφασίσει ο λαός της Καβάλας σ’ ένα χρόνο από τώρα

Να προχωρήσει άμεσα σε οικονομοτεχνική μελέτη που να εξετάζει όλες τις δυνατότητες αντικατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού τόσο σε επίπεδο τύπου φωτιστικών σωμάτων, όσο και σε επίπεδο τύπου χρηματοδότησης προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, καλεί τη διοίκηση του Δήμου Καβάλας η δημοτική σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Ώρα Δημιουργίας» Αναστασία Ιωσηφίδου.

Με αφορμή την απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου να προχωρήσει σε συμφωνία με ιδιωτική εταιρία για την αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού , παρά τη διαφωνία της αντιπολίτευσης η κ. Ιωσηφίδου προτείνει να ξεκινήσει άμεσα την πιλοτική χρήση ηλιακών οδοφωτιστικών νέας τεχνολογίας στην χερσόνησο της Παναγίας και προειδοποιεί ότι σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρήσει ότι υποκρύπτονται συμφέροντα που αντιστρατεύονται αυτά του δήμου και των δημοτών και θα ενεργήσει αναλόγως όπως έκανε και στην περίπτωση της Καλαμίτσας, καταφεύγοντας δηλαδή σε ένδικα μέσα.

Καταλήγοντας δε, προτείνει στον Δήμαρχο Καβάλας να μην δεσμεύσει τον Δήμο με τις δύο αυτές συμφωνίες (Καλαμίτσα, αντικατάσταση λαμπτήρων) 30 και 12 ετών αντίστοιχα και να περιμένει την ετυμηγορία του λαού της Καβάλας σ’ ένα χρόνο από τώρα…

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Αναστασίας Ιωσηφίδου:

«Θα ενεργήσουμε αναλόγως όπως πράξαμε και στην περίπτωση της Καλαμίτσας εάν…»

«Καθώς το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο , η δημοτική μας παράταξη έθεσε από την πρώτη στιγμή σε προτεραιότητα τόσο την ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων με συμμετοχή του δήμου,  όσο και της εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από την αντικατάσταση  των ενεργοβόρων συσκευών και ιδιαιτέρως αυτών του ηλεκτροφωτισμού. Έτσι δεν μπορούμε παρά να είμαστε υποστηρικτικοί , στις έστω και δειλές προσπάθειες της σημερινής διοίκησης του δήμου πάνω στον τομέα αυτόν, έστω και αν αυτές γίνονται με μεγάλη καθυστέρηση έναντι άλλων δήμων της χώρας.

Θα περιμέναμε λοιπόν η καθυστέρηση αυτή, να έχει ως αντιστάθμισμα την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που μας δίνει σήμερα η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των τελευταίων ετών, πάνω στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως κύριου ή εναλλακτικού μέσου  ηλεκτροφωτισμού καθώς και η ανάλογη πτώση των τιμών τους.

Δυστυχώς και παρά τις προτάσεις που κάναμε τόσο στην συζήτηση του θέματος περί της Ενεργειακής αναβάθμισης του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο δημοτικό συμβούλιο, όσο και στην Οικονομική Επιτροπή, ο κ. Μουριάδης προσωπικά εμμένει στην απόφαση του, η οποία μάλιστα όπως αποδείχθηκε δεν απορρέει από καμία εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική μελέτη, να υποθηκεύσει για μια δωδεκαετία το όποιο όφελος μπορεί να εξοικονομήσει ο δήμος μας από τις σύγχρονες τεχνολογίες, υπογράφοντας μία σύμβαση παραχώρησης του  σε ανάδοχο, τουλάχιστον 12 εκατομμυρίων ευρώ .

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι σαν δημοτική παράταξη πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη του δήμου μας θα επέλθει μέσα από ισότιμες συνέργιες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα  που προστατεύουν τα συμφέροντα και των δύο πλευρών, έχουν το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οι οποίες αποφέρουν το μέγιστο κέρδος στους πολίτες, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει στην συγκεκριμένη περίπτωση .

Θεωρώντας καλόπιστα ότι δεν υπάρχουν στην περίπτωση αυτή συμφωνίες κάτω από το τραπέζι αλλά ότι είναι ακόμη ένα δείγμα της προχειρότητας και του ερασιτεχνισμού της σημερινής διοίκησης, καλούμε τον δήμαρχο Καβάλας να προχωρήσει άμεσα σε οικονομοτεχνική μελέτη που να εξετάζει όλες τις δυνατότητες αντικατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού τόσο σε επίπεδο τύπου φωτιστικών σωμάτων, όσο και σε επίπεδο τύπου χρηματοδότησης προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον δήμο μας αλλά και επιπλέον να πετύχουμε την ανακούφιση των δημοτών από τα ανταποδοτικά τέλη.

Προτείνουμε μάλιστα άμεσα την πιλοτική χρήση ηλιακών οδοφωτιστικών νέας τεχνολογίας στην χερσόνησο της Παναγίας, ακολουθώντας το μοντέλο άλλων περιοχών (λχ. Λειψών), που σε συνδυασμό με μία σειρά άλλων μέτρων που έχουμε προτείνει , να πετύχουμε πέραν των άλλων, την αναγνώριση της παλαιάς πόλης, ως «πράσινου» τουριστικού προορισμού.

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρήσουμε ότι υποκρύπτονται συμφέροντα που αντιστρατεύονται αυτά του δήμου και των δημοτών και θα ενεργήσουμε αναλόγως όπως πράξαμε και στην περίπτωση της Καλαμίτσας.

Αν ο κ. Μουριάδης θεωρεί ότι είναι προς συμφέρον των δημοτών μια τριακονταετής μίσθωση της Καλαμίτσας από την ΕΤΑΔ και μια τέτοια δωδεκαετής παραχώρηση του ηλεκτροφωτισμού σε ιδιώτη, δεν έχει παρά να περιμένει ακριβώς ένα χρόνο από σήμερα και να αποφασίσει γι αυτό ο λαός της Καβάλας».