Συνεργασία Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης και Μουσείου Καπνού

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, στο Μουσείο Καπνού Καβάλας πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (ΙΚΚΙΚ ) και της Στέγης Πολιτισμού-Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών Νέας Καρβάλης και αποφασίστηκε η συμπόρευση σε κοινές δράσεις που αφορούν την έρευνα και προβολή της ιστορίας του τόπου μας. Σαν πρώτη δράση αποφασίστηκε η από κοινού διοργάνωση Συμποσίου Ιστορίας τον Μάιο του 2017.