Δήμος Καβάλας: 22.000 ευρώ για τη μελέτη διαμόρφωσης των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου

Η μελέτη θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί στον Δήμο Καβάλας μέσα σε 80 ημέρες

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, Χαράλαμπος Πελαγιάδης, υπέγραψαν τη σύμβαση για την εκτέλεση της τεχνικής μελέτης διαμόρφωσης των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καβάλας.

Ο χρόνος σύνταξης και υποβολής της μελέτης είναι 80 ημέρες και το ποσό της σύμβασης είναι 22.031,70 ευρώ.