Έργα για… καλύτερες μέρες στο Φρούριο της Καβάλας. Ποια θα γίνουν, ποια είναι σε εξέλιξη

Τι συμφώνησε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη με τη Δημοτική Αρχή για τις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης του Φρουρίου της Καβάλας

Την προσήλωσή της στην αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και τη διαχρονικά καλή συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον Δήμο Καβάλας τόνισε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο της αυτοψίας της στο Φρούριο της Καβάλας [διαβάστε εδώ], κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για την επιθεώρηση των έργων που είναι σε εξέλιξη [διαβάστε εδώ].

Την υπουργό συνόδευαν ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού, Γεώργιος Διδασκάλου, καθώς και διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου, τα οποία έχουν υπό την εποπτεία τους ολοκληρωμένα έργα και μελέτες, καθώς και υπό εξέλιξη έργα στον Δήμο Καβάλας.

Την κ. Μενδώνη συνάντησαν, στον εξωτερικό περίβολο του Φρουρίου Καβάλας, ο δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, Σταυρούλα Δαδάκη, η γενική γραμματέας του Δήμου Καβάλας, Χριστίνα Ταβουλτσίδου, ο πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Παναγιώτης Αγγελίδης, η Γενική Διευθύντρια της Επιχείρησης, Άλκηστις Βλάχου, η Διευθύντρια Πολιτιστικού Τουρισμού και Ανάπτυξης, Κυριακή Γανίτου και το στέλεχος της Επιχείρησης σε θέματα Ανάπτυξης, Φιλία Βαρελίδου, ενώ ακολούθησε εκτενής ενημέρωση για τα ολοκληρωμένα έργα και μελέτες του Φρουρίου Καβάλας, καθώς και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ουσιαστικά, υπήρξε ανάλυση από τους αρμόδιους φορείς για όλες τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης του Φρουρίου Καβάλας, μέσω των οποίων ενισχύονται οι δυνατότητες προώθησης του Πολιτισμού μέσα από ένα μνημείο, που όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί ιδιαίτερο πόλο προσέλκυσης επισκεπτών, εστιάζοντας στον ποιοτικό πολιτιστικό τουρισμό και συνδυάζοντας αρμονικά το χθες (ιστορικότητα χώρου) με το σήμερα (σύγχρονος χώρος πολιτισμού).

Παράλληλα, στο πλαίσιο της υφιστάμενης παραγωγικής και γόνιμης συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, έγιναν και νέες προτάσεις για παρεμβάσεις στο μνημείο και συζητήθηκαν οι δυνατότητες υλοποίησης  των προτάσεων αυτών, μέσα από τις ευκαιρίες τις οποίες μπορούν να δώσουν στον τομέα του Πολιτισμού τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση στο έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη της Ακρόπολης (Φρούριο) της πόλης της Καβάλας», το οποίο ολοκληρώθηκε το 2009 και αφορά σε εργασίες συντήρησης, ανακατασκευής, επισκευής στα τρία κτίσματα του Φρουρίου (Κοιτώνας Αξιωματικών, Κυκλικός Πύργος, Φυλακή).

Παράλληλα, έγινε αναφορά στο master plan με τίτλο «Ανάλυση και παραμετροποίηση της βασικής στρατηγικής και των θεματικών σεναρίων χρήσης του φρουρίου Καβάλας», το οποίο εκπονήθηκε το 2012 και συνιστά την προμελέτη για τη συνολική αξιοποίηση και ανάδειξη του Φρουρίου. Στο ίδιο πλαίσιο, αναλύθηκε και το έργο «Φρούριο της Καβάλας: Από το Βυζάντιο στον 21ο αιώνα. Ψηφιακή Αναστήλωση και Βιωματική Περιήγηση», το οποίο ολοκληρώθηκε το 2015 και συνιστά εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εικονικής διαδραστικής αναπαράστασης, αναβίωσης και προβολής της Ακρόπολης της Καβάλας.

Σε ό,τι αφορά στα υπό ολοκλήρωση έργα, τόσο η κ. Μενδώνη, όσο και τα υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ, ενημερώθηκαν για την πορεία της υλοποίησης του έργου/ πράξης «Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο χώρο του Φρουρίου Καβάλας (Ακρόπολη)», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ, που εστιάζει σε θέματα προσβασιμότητας και μεταξύ άλλων, ένταξης του μνημείου στην καθημερινότητα όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των Ατόμων με Αναπηρία. 

Αντιστοίχως, έγινε αναφορά και στην υποβολή τεχνικού δελτίου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου του υπαίθριου θεάτρου εντός του εξωτερικού περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας» με Υπουργείο ευθύνης το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο υπουργείο είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της δράσης «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η πράξη περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου του υπαίθριου θεάτρου εντός του εξωτερικού περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας, που θα συμβάλλει στην ανάδειξή του σε χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, στον εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών και στην ένταξη του μνημείου στην καθημερινότητα όλων των πολιτών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αντικατάσταση της υπάρχουσας σκηνής του θεάτρου με νέα, ίδιων διαστάσεων και η προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων πάνω στις υφιστάμενες βάσεις των κερκίδων.