ΣΦΓΤ Καβάλας: Νέα συντακτική ομάδα στο περιοδικό «Νέο Υπόστεγο»

Η Συντακτική Ομάδα του περιοδικού, ετοιμάζοντας το 5ο τεύχος του, απευθύνει πρόσκληση προς όσους το επιθυμούν να αποστείλουν προς δημοσίευση κείμενα λογοτεχνικού χαρακτήρα, επιστημονικές μελέτες καθώς και κείμενα γνώμης και κοινωνικής παρέμβασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας ενημερώνει ότι συστάθηκε η νέα Συντακτική Ομάδα του περιοδικού Νέο Υπόστεγο η οποία αποτελείται από τις: Φωτεινή Δανάτσκου, Στέλλα Ναλμπάντη, Μαρία Τσακίρη, Αναστασία Τσιρογιαννάκη και εκφράζει την στήριξή του καθώς και την βεβαιότητά του για πολλά νέα τεύχη υψηλού επιπέδου.  Ακολουθεί η πρόσκληση της συντακτικής ομάδας:

Ανακοίνωση-Πρόσκληση

Η Συντακτική Ομάδα του περιοδικού «Νέο Υπόστεγο», ετοιμάζοντας το 5ο τεύχος του, απευθύνει πρόσκληση προς όσες και όσους το επιθυμούν να αποστείλουν προς δημοσίευση:

α) κείμενα λογοτεχνικού χαρακτήρα (πεζά ή ποιητικά), επιστημονικές μελέτες καθώς και κείμενα γνώμης και κοινωνικής παρέμβασης (έρευνες, συνεντεύξεις, κείμενα κριτικής κ.λ.π.) σε ηλεκτρονική μορφή

ή και

β) έργα από τον χώρο των εικαστικών τεχνών, (ζωγραφική, γλυπτική, κεραμική χαρακτική, φωτογραφία, κόμικς κ.ά.) σε υψηλή ανάλυση.

Παρακολουθώντας τις εξόχως δραματικές εξελίξεις στη χώρα μας και στον κόσμο, που σχετίζονται τόσο με την κλιματική κρίση όσο και με την κρίση των ανθρωπιστικών αξιών, αποφασίστηκε η θεματική του επόμενου τεύχους να αφορά αυτά τα πεδία, συνδυαστικά ή και μεμονωμένα.

Ευπρόσδεκτες είναι και συμμετοχές που ενδέχεται να μην εντάσσονται στην παραπάνω θεματική και θα δημοσιευθούν σε ιδιαίτερη ενότητα του περιοδικού.

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα που θα αποσταλούν πρέπει να μην έχουν δημοσιευθεί και να συνοδεύονται από ένα σύντομο βιογραφικό των δημιουργών τους.

Για την αποστολή των συμμετοχών είναι διαθέσιμο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του περιοδικού στη διεύθυνση: [email protected], ενώ ο χρόνος αποστολής εκτείνεται μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου του 2024.