Πληρωμή οφειλών προς τον δήμο Καβάλας μέσω e-banking

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών και προς διευκόλυνση των πολιτών, η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα υπέγραψε την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 τη σύμβαση του δήμου Καβάλας με την τράπεζα Alpha Bank, η οποία εκπροσωπήθηκε από τη Διευθύντρια Χριστίνα Τσιμπεράκη, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στους δημότες να καταβάλουν τις οφειλές τους προς τον δήμο μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής (e-banking).