Καρακίτσος και Κόρδης κάνουν τα χρώματα να αποκτούν ζωντάνια και τον λόγο να δημιουργεί εικόνες…

«Σεμινάριο κεραμικής για Αγίους. Τα χρώματα αποκτούν ζωντάνια, οι ώρες κυλάνε γρήγορα, ο λόγος δημιουργεί εικόνες και ο ήλιος εξατμίζει το νερό από την επιφάνεια των κεραμικών. Είναι χαρά μεγάλη να εργάζεσαι με τον Γιώργο Κόρδη». Μια εικαστική συγχορδία στην Αβραμηλιά δια βοής Κώστα Καρακίτσου και ομόρρυθμης αισθητικής Γιώργου Κόρδη. Το αποτέλεσμα καλαίσθητο, θεατρικό, αποστειρωμένο από συμβάσεις και μονοτονίες. Τέχνης τεχνάσματα γαρ