Φοβάται ο Γιάννης τις ταμπέλες και οι ταμπέλες τον Γιάννη…