Αντικείμενο «μελέτης» το Σχέδιο ΒΑΑ του δήμου Καβάλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θα είναι ένα από τα δύο ΣΒΑΑ που θα παρουσιαστούν σε εργαστήριο για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας που πρόσφατα εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 8.600.000 € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, επιλέχθηκε να ειναι μεταξύ των δύο που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στο εργαστήριο για τις Στρατηγικές ΒΑΑ που οργανώνει  η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί 1 και 2 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα και διοργανώνεται στα πλαίσια του Δικτύου Αστικής Ανάπτυξης. Βασικοί στόχοι του δικτύου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ των αστικών αρχών που είναι αρμόδιες για τις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 1301/2013 του ΕΤΠΑ. Το εργαστήριο θα αποτελέσει ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών πάνω στις ΣΒΑΑ με απώτερο στόχο την βελτίωσή τους.

Στο εργαστήριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι ελληνικών και κυπριακών αστικών αρχών με ΣΒΑΑ, εκπρόσωποι των διαχειριστικών αρχών των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και εκπρόσωποι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής επιτροπής θα βρεθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Καβάλα για την πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοσθένη Τουλκίδη και στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών του δήμου.