Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 18.05.2017 (όλα τα θέματα)

Την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η Ημερήσια διάταξη

1. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017
4. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές – κατασκευές στο Βερούλειο γήπεδο», ψήφιση πίστωσης κλπ
5. Προσφυγή της ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ του έργου: «Βρεφονηπιακός σταθμός οδού Λυσιμάχου»
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός χώρου στη θέση ποτάμι Λυδίας»
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευές – Επισκευές σταδίου Ανθή Καραγιάννη και κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας»
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση 5ου Γυμνασίου Καβάλας»
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές στεγών στο 5ο ΔΣ, Πυθαγόρα, Σχολείο ΑΜΕΑ Ν.Καρβάλης και ΚΑΠΗ Ν.Καρβάλης»
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο Συμβουλευτικό Κέντρο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών»
11. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Παλαιού Μεντρεσέ στις Καμάρες, επανάχρηση του ως χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του και ανάπλαση της περιοχής μεταξύ των οδών Παλαιού Υδραγωγείου και Λάμπρου Κατσώνη»
12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευές-Βελτιώσεις-Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας»
13. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για βιομηχανικά ορυκτά, εμβαδού 99.939,13 τ.μ.
14. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για βιομηχανικά ορυκτά, εμβαδού 99.920,72 τ.μ.
15. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για βιομηχανικά ορυκτά, εμβαδού 99.913,09 τ.μ.
16. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για βιομηχανικά ορυκτά, εμβαδού 99.322,65 τ.μ.
17. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για βιομηχανικά ορυκτά, εμβαδού 97.239,92 τ.μ.
18. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για βιομηχανικά ορυκτά, εμβαδού 99.988,34 τ.μ.
19. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για μάρμαρο, εμβαδού 54.583,01 τ.μ.
20. Έγκριση της με αριθμό 151/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
21. Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, οικονομικού έτους 2016»
22. Έγκριση της με αριθμό 6/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»
23. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, επτά (7) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών στη Δ/νση Ποιότητας Ζωής για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών (πυροπροστασία)
24. Αποδοχή Συμφώνου Συνεργασίας για την εδραίωση σχέσης Αδερφών Πόλεων μεταξύ της πόλης του Durham – Βόρεια Καρολίνα Η.Π.Α. και της Διοίκησης του Δήμου Καβάλας
25. Τροποποίηση των υπ΄αριθ 27/2016 & 274/2016 αποφάσεων του ΔΣ περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας κτηματολογικής αγωγής και υποστήριξη της (άρθρ. 6 παρ.2 Ν.2664/1998 τακτικής διαδικασίας)
26. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλη (οίκημα τέως κοινότητας Λεύκης)
27. Ανάκληση απόφασης περί εκμίσθωσης του κυλικείου στο Δημαρχείο Καβάλας με δημοπρασία
28. Παραχώρηση Κολυμβητηρίου για διεξαγωγή αγώνων
29. «Επανυποβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας Λαζίδου Θάλειας – Ευθυμίας στα Ο.Τ. 57 & Ο.Τ. 60Α στο Παληό Καβάλας»
30. Εκμίσθωση κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα για την παρουσίαση της ετήσιας παράστασης του χορευτικού Συλλόγου Hip Hop Center.
31. Έγκριση ή μη εκποίησης Δημοτικής έκτασης
32. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού από την κα. Μιχ……ου Μαρία του Νικολάου
33. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί διαγραφής ποσού από την εταιρεία Πε…..κος Ν. ΣΙΑ Ο.Ε.
34. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού από τον κο. Μίγγο Δήμο του Μι…..ήλ
35. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού από τον κο. Κλ…….ώτη Χρήστο του Κωνσταντίνου
36. «Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010»
37. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 680/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων: α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και β) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμίας «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
38. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου , κ. Μουριάδη Θεόδωρου, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και ορισμός νέου τακτικού μέλους
39. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του δημότη , κ. Νότα Κοσμά, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας «Δ.Ε.Υ.Α.Κ» και ορισμός νέου τακτικού μέλους
40. Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής (Καθαριότητας-Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Ακτών) κας Χιώτη-Πρασσά Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετέχει στο 3ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης Δήμου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τις νέες προοπτικές στην ανακύκλωση», στις 12-13 Μαΐου 2017
41. Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής (Καθαριότητας-Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Ακτών) κας Χιώτη-Πρασσά Κυριακής, στη Κοπεγχάγη προκειμένου να εκπροσωπήσει την πόλη της Καβάλας, ως πιλοτική πόλη, στο έργο URBAN-WASTE του προγράμματος HORIZON 2020, από 30 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2017
42. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή της στην τελετή παράδοσης της «Ολυμπιακής Φλόγας» στο πλαίσιο της Μαθητιάδας και μεταφορά της στην Καβάλα, για τις αντίστοιχες εκδηλώσεις, στις 4 Μαΐου 2017
43. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο συνεργασίας και ενημέρωσης σχετικά με τα οφέλη και τα αποτελέσματα από την αδερφοποίηση με το Δήμο της Νυρεμβέργης, στις 6 Μαΐου 2017
44. Ανανέωση Άδειας Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών
45. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του