Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 26.06.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καβάλας, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

Α. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής 113ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
2. Διατήρηση ή μη ή μετατόπιση κενωθέντων περιπτέρων σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014).