Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 06.11.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2018
2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων του άρθρου 15 του Π.Δ.171/87, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99) «Μικρά έργα-Εργασίες συντήρησης
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας» ΟΠΣ: 5000283
4. Υποκατάσταση Αναδόχου του έργου Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Καβάλας έτους 2015
5. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευές- επισκευές- συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων
6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΙΑΑΜΑΘ με τίτλο «Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Καβάλας στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία»
7. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης
8. 22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
9. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2017
10. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης χρησιδανείου με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, για τη παραχώρηση έκτασης
11. Έγκριση της με αριθμό 331/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
12. Έγκριση της με αριθμό 342/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 16η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
13. Έγκριση της υπ’αριθ. 221/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
14. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
15. Μετακίνηση της χειροκίνητης μεταλλικής μπάρας ελέγχου εισόδου στο ΣΜΑ Ζυγού και πρώην ΧΑΔΑ
16. Καθορισμός των χώρων ανάπτυξης των πάγκων, των ειδών των πωλούμενων προϊόντων για την περίοδο των Χριστουγέννων του έτους 2017
17. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης 8554 τ.μ. στην Νέα Καρβάλη (αρ. 4 παρ. 2 του Ν.4061/2012)
18. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης 15662 τ.μ. στην Νέα Καρβάλη (αρ. 4 παρ. 2 του Ν.4061/2012)
19. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης 14458 τ.μ. στην Νέα Καρβάλη (αρ. 4 παρ. 2 του Ν.4061/2012)
20. Άδεια επέμβασης σε κοινόχρηστο χώρο
21. Άδεια επέμβασης σε κοινόχρηστο χώρο
22. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο
23. Παραχώρηση χώρου στον πρώην Δημοτικό λαχανόκηπο
24. Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 16 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας
25. Παραχώρηση κλειστού κολυμβητηρίου ως έδρα της ομάδας υδατοσφαίρισης του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας για την διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος- κυπέλλου, περιόδου 2017-2018
26. Εκμίσθωση Κολυμβητηρίου για διεξαγωγή αγώνων
27. Παραγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω εικοσαετίας
28. Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής
29. Διαγραφή οφειλών
30. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής αποθανόντος οφειλέτη και επαναβεβαίωση χρεών στους κληρονόμους του
31. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
32. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος παραβόλου λόγω εφαρμογής του Ν. 4442/2016 με τίτλο: «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις – Κεφάλαιο Ζ’ Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων κατά τη μεταβατική περίοδο
33. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2017
34. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή της σε συνεδρίαση των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΕΑΣ ΑΜΘ), με μοναδικό θέμα ημερήσιας: «Διατύπωση γνώμης επί του 3ου Εγγράφου Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Επιχειρησιακού προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 (έκδοση 01/Νοέμβριος 2017) και των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων», στις 30 Οκτωβρίου 2017
35. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας Γαϊτανίδου Αθανασίας, Δ/ντριας του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή της
36. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας Γλυκοπούλου Βικτώριας του Σταύρου από αναπληρωματικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή της
37. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της ΕΜΦΙΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑΣ που βρίσκεται επί της οδού Δοϊράνης & Ψαρών 2 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
38. Ανανέωση Αδειών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών