Νέο αυτοκίνητο απέκτησε η «Αλληλεγγύη» για τις ανάγκες του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το πολυμορφικό όχημα θα τεθεί άμεσα στις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου του δήμου Καβάλας

Μπορεί η όλη διαδικασία της προμήθειας να κράτησε σχεδόν έναν χρόνο, αλλά επιτέλους το Νομικό Πρόσωπο «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη & Προσχολική Αγωγή Καβάλας» μόλις απέκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη για μεταφορά προκύψει.

Καλορίζο και καλοτάξιδο, λοιπόν!