Σε τροχιά… πιστοποίησης οι Παιδικές Χαρές του δήμου Καβάλας

Αγώνας δρόμου της Τεχνικής Υπηρεσίας για ένταξη στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

Δημοπρατείται αμέσως μετά το Πάσχα, στα μέσα Απριλίου, από τον δήμο Καβάλας, το έργο παρεμβάσεων στις παιδικές χαρές του Αμυγδαλεώνα, των Κρηνίδων του Ζυγού και της Νέας Καρβάλης. Το έργο που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ (τα έσοδα του δήμου) με βάση υπάρχουσα μελέτη, αφορά τις βασικές υποδομές, οι οποίες απαιτούνται, προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση αυτών των παιδικών χαρών.

Στον προϋπολογισμό του δήμου, υπάρχει και σχετική πίστωση για την προμήθεια πιστοποιημένων οργάνων (παιχνιδιών) πράγμα που θα γίνει μετά από διαγωνισμό που θα ακολουθήσει.

Επίσης το διάστημα αυτό, η Τεχνική Υπηρεσία εντοπίζει τις παιδικές χαρές του δήμου (και της πόλης), οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις, ή που με άμεσες μικρές παρεμβάσεις θα τις πληρούν, προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων προς ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» λήγει στο τέλος Μαρτίου, και αφορά την προμήθεια πιστοποιημένων οργάνων, για να εγκατασταθούν στις παιδικές χαρές και να αδειοδοτηθούν αυτές, προκειμένου να λειτουργήσουν κανονικά.

Δελτίο Τύπου