Συνάντηση Αλέξανδρου Ιωσηφίδη και Δήμητρας Τσανάκα

Συμφώνησαν τη στενότερη συνεργασία δήμου και Περιφέρειας επί των αρμοδιοτήτων οι οποίες άπτονται του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΜ-Θ Αλέξανδρος Ιωσηφίδης στη δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018.

Θέματα της συνάντησης ήταν οι αρμοδιότητες του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και η συνεργασία δήμου και Περιφέρειας επί των θεμάτων αυτών.