Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 13.08.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 17ης συνεδρίασης

Τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΑΜΠΜΑΡΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΠΟΡΦΥΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, που βρίσκεται σε οίκημα στην Πλατεία Καραολή Δημητρίου 28, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης από την υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ΑΜΘ Ξάνθης ανακαλείται η άδεια παράτασης Μουσικής – Μουσικών Οργάνων.