Στάσεις λεωφορείων Καβάλας: Το ΚΤΕΛ έχει την υποχρέωση για την συντήρηση τους και ο δήμος τη δυνατότητα…

Η νομική υπηρεσία του δήμου Καβάλας ερμηνεύει το νόμο που διέπει την συντήρηση των στάσεων στον αστικό ιστό της πόλης

Την θέση σε ότι αφορά στο θέμα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες στην Καβάλα και έχει να κάνει με το ποιος έχει την ευθύνη για την συντήρηση των στάσεων των αστικών λεωφορείων στην πόλη, ξεκαθάρισε με ανακοίνωση της η διοίκηση του δήμου! Μετά και από την εισήγηση της νομικής υπηρεσία του δήμου, ξεκαθαρίζεται ότι το αστικό ΚΤΕΛ έχει την υποχρέωση της συντήρησης και ο δήμος την δυνατότητα να το κάνει, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη! Με βάση αυτή την ερμηνεία του νόμου λοιπόν καλεί το ΚΤΕΛ να συντηρήσει τις στάσεις, που είναι εκτός της σύμβασης των 25 που έχουν παραχωρηθεί σε διαφημιστική εταιρία και αυτή έχει την σχετική υποχρέωση, ενώ ξεκαθαρίζει ότι όταν ολοκληρωθεί η σύμβαση είναι ανοιχτός να συζητήσει το θέμα με τους εκπροσώπους των αστικών λεωφορείων της Καβάλας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του δήμου Καβάλας

«Μετά τη λήξη της σύμβασης με τη διαφημιστική εταιρεία, θα συζητήσουμε, για το ποιος θα έχει την εκμετάλλευση των στάσεων»

«Αναφορικά με το ζήτημα που προέκυψε με το ποιος έχει υποχρέωση για τη συντήρηση των στάσεων των αστικών λεωφορείων στην πόλη της Καβάλας, ο δήμος Καβάλας ανακοινώνει τα εξής:

Σύμφωνα με το νόμο 2963/01 στο άρθρο 15, αναφέρεται ότι οι συγκοινωνιακοί φορείς έχουν την υποχρέωση να διατηρούν σε καλή κατάσταση τα στέγαστρα αναμονής επιβατών και να τοποθετούν πινακίδες στάσεων. Ωστόσο, η δημοτική αρχή, ζήτησε γνωμοδότηση, από το νομικό σύμβουλο του δήμου, σύμφωνα με την οποία ο συγκοινωνιακός φορέας έχει τη υποχρέωση της συντήρησης των στάσεων των αστικών λεωφορείων, ενώ ο δήμος έχει τη δυνατότητα της συντήρησής του. Αυτό σημαίνει, ότι ο δήμος και πάλι θα βοηθήσει στο ζήτημα αυτό το ΚΤΕΛ Αστικών εφ’ όσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Σε ό,τι αφορά, τις 25 στάσεις του κέντρου της πόλης, αυτές τις ανέθεσε ο δήμος Καβάλας, μετά από διαγωνισμό, σε διαφημιστική εταιρεία, η οποία έχει συγκεκριμένη σύμβαση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση των στάσεων αυτών, με τη ρητή υποχρέωση να μεριμνά και για τη συντήρησή τους.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, το ΚΤΕΛ Αστικών, αυτό μόνο, έχει την ευθύνη της συντήρησης των στάσεων πέρα των 25, που είναι στην ευθύνη της διαφημιστικής εταιρείας. Μετά τη λήξη της σύμβασης με τη διαφημιστική εταιρεία, ο δήμος, είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τους εκπροσώπους του ΚΤΕΛ, για το ποιος θα έχει στο εξής την ευθύνη και την εκμετάλλευση και αυτών των στάσεων».