Έκπτωση 42,8% στο έργο για τις παρεμβάσεις στην κεντρική πλατεία

Αναδείχτηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου που έχει προϋπολογισμό 236 χιλ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, η δημοπράτηση του έργου των παρεμβάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, στην πλατεία Ελευθερίας της πόλης της Καβάλας, και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, με έκπτωση 42,8%. Το έργο έχει τίτλο «Επισκευές- συντηρήσεις στην κεντρική πλατεία Καβάλας» και έχει προϋπολογισμό 236.000 ευρώ. Θα ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και στη συνέχεια θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τους εργολήπτες, για να ξεκινήσει η εκτέλεση του έργου.