Προχωράει η γεωθερμία στο Κλειστό Κολυμβητήριο

43 χιλ. ευρώ για ερευνητική γεώτρηση, τα αποτελέσματα της οποίας θα συμπεριληφθούν στη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να δημοσιευθεί η διακήρυξη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, «εξόρυξη ερευνητικής γεωθερμικής γεώτρησης στην περιοχή του κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας», προϋπολογισμού 43.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, τα αποτελέσματα του οποίου θα ληφθούν υπ’ όψιν, για την ολοκλήρωση της μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.