Δήμος Καβάλας: Βρέθηκε χώρος για την κατασκευή νέου κυνοκομείου

Πού βρίσκεται ο χώρος, τι έκταση έχει και από πού θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του

Εδώ και καιρό ο δήμος Καβάλας αναζητούσε κατάλληλο χώρο για την κατασκευή ενός νέου δημοτικού κυνοκομείου και ο χώρος αυτός εντοπίστηκε στην περιοχή του Χαλκερού. Πρόκειται για έναν δημοτικό χώρο, δίπλα στα παλιά θερμοκήπια, έκτασης περίπου 6 στρεμμάτων.

Ο χώρος αυτός πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και γι’ αυτό υπάρχουν ήδη οι θετικές γνωμοδοτήσεις από την πολεοδομία, το δασαρχείο και την αρχαιολογία.

Δρομολογείται η σύνταξη της μελέτης κατασκευής, με απώτερο σκοπό την ωριμότητα και την ένταξη του έργου, είτε σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε αν είναι δυνατόν σε χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του δήμου.