Πλήρωσε εφάπαξ 75 χιλιάδες για να γλιτώσει 110 χιλιάδες ευρώ

Αξιοποιώντας τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νόμου τακτοποίησε το πρόστιμο από τον ΕΦΚΑ από το 2008

Αξιοποιώντας τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, ο δήμος Καβάλας, ωφελήθηκε με τη διαγραφή προσαυξήσεων, κατά 110.827,79 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, προέβη σε ρύθμιση με εφάπαξ πληρωμή προστίμου προς τον ΕΦΚΑ ποσού 246.636,79, για κύρια εισφορά και πρόσθετα τέλη, το οποίο είχε επιβληθεί από το έτος 2008 και αφορούσε πληρωμή επιδόματος παραγωγικότητας σε συνταξιούχους του Δήμου και για το οποίο δεν είχαν γίνει οι αναλογούσες κρατήσεις υπέρ του ΕΦΚΑ, με συνέπεια να μην πληρωθούν.

Τον Φεβρουάριο του 2019, έγινε αρχικά ρύθμιση 12 δόσεων, εν των οποίων πληρώθηκαν οι τρεις πρώτες δόσεις, με το συνολικό ποσό των 61.694,04 ευρώ και στη συνέχεια για το υπόλοιπο των 184.942,75 ευρώ, με την ευνοϊκή ρύθμιση του ν. 4611/19, έγινε εφάπαξ πληρωμή ποσού 74.114,96 ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να ωφεληθεί ο Δήμος κατά 110.827,79 ευρώ, από τη διαγραφή προσαυξήσεων.