Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας 17.12.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 45ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2020.
2. Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018.