Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας 23.12.2019

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 18ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 732Α, στο Περιγιάλι Καβάλας.
2. Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Κομνηνών στο ύψος του αριθμού 52 και 16ης Ταξιαρχίας για τη λήψη προστατευτικών μέτρων σε επικίνδυνο ακίνητο, με αποκλεισμό της κυκλοφορίας επί της οδού Κομνηνών και αποκλεισμό του πεζοδρομίου έμπροσθεν του επικίνδυνου ακινήτου.