Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Δήμου Καβάλας 19.10.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 12ης συνεδρίασης του Συμβουλίου για το 2020

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και με την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

  1. Παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ακινήτου όπου στεγάζεται το Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας- οδός Αθηνάς και Τσολάκη- στο ΚΕ.Θ.Ε.Α«ΚΙΒΩΤΟΣ» από τον Δήμο Καβάλας.
  2. Αίτηση ιδιώτη, για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 13.
  3. Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 25 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας.
  4. Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 3 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας