Το ««KickiT» ήρθε στην Καβάλα για να ενισχύσει την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία [Φωτογραφίες]

Υπογράφηκε η σύμβαση για τη δημιουργία της σύγχρονης δομής που θα στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις και θα στεγάζεται στο κτήριο της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Το πρωί της Πέμπτης 15 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης, του Επιμελητηρίου Καβάλας, με τους αναδόχους, για την υλοποίηση του έργου «Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Καβάλας», «KickiT», στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Η νέα σύγχρονη Δομή στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων, του Επιμελητηρίου Καβάλας, βρίσκεται στο κτίριο της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ στον 3 όροφο.

Μία ιδιαίτερη στιγμή για το Επιμελητήριο Καβάλας, αφού η προσπάθεια για στήριξη των νέων επιχειρηματιών, σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας, αλλά και της οικονομίας, υλοποιείται έμπρακτα, αφού θα παρέχονται εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην νέα γενιά επιχειρηματιών, που προσδοκούμε να δημιουργήσουμε.

Είναι μία μεγάλη στιγμή για το Επιμελητήριο Καβάλας, αλλά και για τα νέα μέλη του, αναδεικνύοντας ότι το Επιμελητήριο, είναι πάντα κοντά στην νέα γενιά.

Το «KickiT» αποτελεί μια άτυπη δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στους δύο στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καβάλας, αυτούς του Τουρισμού και της Πολιτιστικής και Δημιουργικής βιομηχανίας.

Η σύσταση της Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια, για την στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Το «KickiT» αξιοποιεί τη διασύνδεση και τη δικτύωση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων (connecting&networking) παρέχοντας σ’ αυτές ένα φυσικό χώρο συνεύρεσης, όχι με τη μορφή εγκατάστασης, αλλά ως χώρο συνεργασίας (co-workingspace). Παράλληλα εκπαιδεύει τους νέους επιχειρηματίες και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της διαδικτυακής συνεργασίας. Κατά το υπόλοιπο τμήμα της, η δομή παραμένει άυλη και επενδύει στην παροχή της εξειδικευμένης υπηρεσίας στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης που θα παρέχονται έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις απέναντι στις πραγματικές ανάγκες και συνθήκες της αγοράς. Η δομή έχει περισσότερο πρακτικό απ’ ότι θεωρητικό χαρακτήρα και στοχεύει στην όσο το δυνατό πιο άμεση εφαρμογή των συμβουλευτικών υπηρεσιών της και στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρηστικότητα του χαρακτήρα τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο ατομικά πρόσωπα όσο και επιχειρηματικές ομάδες (ατομικά πρόσωπα που δρουν συνεργατικά).

Το «KickiT» θα παρέχει στις επιχειρηματικές ομάδες που θα ενταχθούν, τις παρακάτω υπηρεσίες υποστήριξης:

  1. Εξειδικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης/εκπαίδευσης στα βασικά ζητήματα του επιχειρείν.
  2. Υπηρεσίες Αναδοχής (Mentoring) από δίκτυο μεντόρων. Η εν λόγω υπηρεσία αφορά την ανάπτυξη της εμπορικής ή/και παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.
  3. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.
  4. Νομική (νομική μορφή, ευρεσιτεχνίες, νομικές συμβουλές εμπορικής φύσης) και λογιστική υποστήριξη.
  5. Εντοπισμός πηγών χρηματοδότησης.
  6. Συντονισμός και αξιολόγηση της πορείας των επιχειρήσεων, επιχειρηματικών ομάδων κτλ.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 310.375,00 € χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.