Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 10.05.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 10ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποθηθεί με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ.].

Η ημερήσια διάταξη

1. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2021.
2. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
3. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
4. Διαγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παραγραφής.
5. Τροποποίηση της 365/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Εκπόνηση μελετών για την ανέγερση νέου κλειστού Γυμναστηρίου στην περιοχή Περιγιαλίου του Δήμου Καβάλας».
7. Έγκριση (τακτoποιητικού) Α.Π.Ε. και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ».
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2016».
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2018».
10. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2018».
11. Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καβάλας έτους 2021.
12. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου «Ανθή Καραγιάννη» για το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ16 & Κ18 για 15&22/05/2021.
13. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου «Ανθή Καραγιάννη» για το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου για 29/05/2021.
14. Δωρεάν παραχώρηση τάφου πενταετίας για οικονομικά αδύναμο.
15. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Κελίδη Κυριάκου, από τη θέση του Προέδρου και τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασής του.
16. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών σε τέκνο.