Δήμος Καβάλας: Υπογραφή συμβάσεων για τη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Οι συμβάσεις υπεγράφησαν μεταξύ του προέδρου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» Φιλήμoνα Ξουλόγη και των προμηθευτών-Σε τι αφορούν οι προμήθειες

Υπεγράφησαν συμβάσεις μεταξύ του προέδρου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» Φιλήμoνα Ξουλόγη και των κάτωθι προμηθευτών, που αφορούν στην υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καβάλας, σχετικά με την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων».

Συγκεκριμένα:

  1. Δημητριάδης Αβραάμ για την προμήθεια προστατευτικών μπαρών-κιγκλιδωμάτων, συνολικού κόστους 32.029,20 ευρώ
  2. Χρηστάκης Κωνσταντίνος, για την προμήθεια κουφωμάτων συνολικού κόστους 66.795,08 ευρώ
  3. Χ & Χ Καλλονιάτη & Σια Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο “Kallenergy” για την προμήθεια συστημάτων θέρμανσης-ψύξης και υλικά κουζίνας, συνολικού κόστους 18.883,96 ευρώ
  4. Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο “Camelino” για την προμήθεια επίπλων παιδικού σταθμού και παιχνιδιών, συνολικού κόστους 16.607,32 ευρώ