Ο Δήμος Καβάλας αναλαμβάνει τα έξοδα της κηδείας της Μαρίας Φραντζεσκάκη

Η απόφαση ελήφθη μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Με έξοδα του Δήμου Καβάλας θα τελεστεί η κηδεία της Μαρίας Φραντζεσκάκη. Αυτό αποφασίστηκε με έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 «δια περιφοράς» με αποστολή e-mail στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, με το κατεπείγον της συνεδρίασης να συνίσταται για τον «καθορισμό ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας, λόγω του θανάτου εν ενεργεία δημοτικού συμβούλου».