Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 13.12.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 35ης και της 36ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021

2συνεδριάσεις, μία ειδική και μία τακτική, του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας πρόκειται να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 με «μεικτό» τρόπο [με τηλεδιάσκεψη & δια ζώσης] στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.

Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η 35η, ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη την έγκριση της 525/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, περί «Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, Α’ εξαμήνου 2021».

Στις 20:00, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί η 36η τακτική συνεδρίαση του Σώματος.

Η ημερήσια διάταξη

1. 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
2. 21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
3. Κάλυψη κενωθείσας θέσης τακτικού μέλους στο Δ.Σ. της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καβάλας, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Δημοτικής Συμβούλου Φραντζεσκάκη Μαρίας, για την εύρυθμη λειτουργία του.
4. Έγκριση της με αριθμό 105/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας’’ με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών».
5. Αίτηση ιδιώτη, για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (διάνοιξη αδιάνοικτου τμήματος του περιμετρικού οδικού δικτύου του Παληού) με ίδια μέσα και έξοδα υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
6. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα».
7. Έγκριση 7ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων και λοιπές δράσεις».
8. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021».
9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή βαρυτικού τοίχου αντιστήριξης οδοστρώματος στο Ζυγός λόγω θεομηνίας».
10. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε. Φιλίππων».
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Αμυγδαλεώνα».
12. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας έτους 2020».
13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Αμυγδαλεώνα».
14. Παράταση τμηματικών προθεσμιών της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων νεωτέρων μνημείων Δημαρχείο, Μέγαρο WIX και Κατοικία Μούτουλα επί των οδών Κύπρου 8-10 και Εθνάρχου Μακαρίου 12 στο Δήμο Καβάλας».
15. Χορήγηση 2ης οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων και λοιπές δράσεις».
16. Έγκριση Πρακτικού 122ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
17. 10η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2021.
18. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων.
19. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΑΙΘ. – ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) ΦΙΛΙΠΠΩΝ.
20. Εξέταση του υπ’αριθ.1661/22.11.2021 Πρωτοκόλλου Καθορισμού Αυθαίρετης Χρήσης Δημοσίου Κτήματος και παροχή γνωμοδότησης, περί της εξώδικης επίλυσης της διαφοράς.
21. Έγκριση της 14/2021 απόφασης της ΔΕΠ που αφορά Σχολικές Μεταβολές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2022-2023.
22. Έγκριση της 12/2021 απόφασης ΔΕΠ, που αφορά τη συμπληρωματική κατανομή έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (29.487,50,00€ για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και το ποσό των 24.000,00€ στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
23. Έγκριση της 13/2021 απόφασης της Δ.Ε.Π. που αφορά παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων και Γυμναστηρίων σε Φορείς και Αθλητικούς Συλλόγους της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας.
24. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2021 υπ. αριθ. 14.
25. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Λεύκης στον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Ποντίων Νέας Καρβάλης «Ό ΠΟΝΤΟΣ».
26. Παραχώρηση στο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ» το γηπέδου ποδοσφαίρου Βοηθητικό Περιγιαλίου για διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων αθλητικής περιόδου 2021-2022.
27. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Φιλιππίδη Γεωργίου του Παντελεήμονα, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής του.
28. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας Παπαδοπούλου Αναστασίας, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής της.