Δήμος Καβάλας: 3 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση και την ανακαίνιση του Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων

Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου – Διαβάστε ποιες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οι μελέτες

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2022 η διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Εκσυγχρονισμός των υποδομών του Θερμαλιστικού Κέντρου Κρηνίδων Καβάλας!

Η παραπάνω πράξη, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, Χρήστου Μέτιου, θα υλοποιηθεί είτε με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, είτε με την τροποποίηση ή μετατροπή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του εν λόγω χώρου, καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Οι μελέτες του έργου περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Κατασκευή δέκα (10) οικίσκων τουριστικής χρήσης, ένας εκ των οποίων θα εξυπηρετεί Α.με.Α., με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής και παράλληλα τη φιλοξενία σε 12μηνη βάση
  2. Μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων camping σε χώρους ατομικής πηλοθεραπείας και υδροθεραπείας
  3. Εκσυγχρονισμός των χώρων καταιονισμού και αποδυτηρίων ανδρών και γυναικών
  4. Μετατροπή στεγάστρου εισόδου σε κλειστό χώρο αναμονής, προκειμένου να διευκολυνθεί η παραμονή των επισκεπτών σε όλες τις καιρικές συνθήκες με σκοπό την επέκταση της περιόδου λειτουργίας του Πηλοθεραπευτηρίου
  5. Διακόσμηση – διαμόρφωση του υφιστάμενου εστιατορίου, για παροχή γευμάτων στους επισκέπτες
  6. Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και του χώρου λιμνών και πρασίνου, που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της αισθητικής αλλά και των όρων ασφάλειας
  7. Υπαίθρια δεξαμενή υδροθεραπείας – υδρομασάζ (πισίνα)
  8. Κατασκευή δύο, μικρού μεγέθους, ανοιχτών τεχνητών δεξαμενών ιαματικού νερού
  9. Εγκατάσταση ποσιθεραπείας

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού και επίπλωσης (ερμάρια spa κ.α.)
Προϋπολογισμός 2.960.000 €
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέχρι τις 03/01/2023. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 10/01/2023.