Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας: Όλα όσα έγιναν την τελευταία τετραετία [απολογισμός]

Οι δυσκολίες, τα ανείσπρακτα έσοδα, η αποψίλωση των Οικονομικών Υπηρεσιών από την Κυβέρνηση και οι δυσκολίες στην εύρεση πόρων. Ποιες παρεμβάσεις έγιναν και ποιες τέθηκαν ως προτεραιότητα για το μέλλον

Μετικό, με προοπτικές πλήρους εκσυγχρονισμού, χαρακτήρισαν το έργο που έγινε την τελευταία τετραετία στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Γιάννης Προμούσας, παρουσιάζοντας το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Αυγούστου τον απολογισμό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Κατά την παρουσίαση, ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η διοίκησή του λόγω της ανεπαρκούς κρατικής χρηματοδότησης, «που φτάνει μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου».

Επίσης, μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Οικονομικές Υπηρεσίες λόγω της αποψίλωσής τους που επέφερε η απόφαση της Κυβέρνησης για την κινητικότητα των υπαλλήλων. Έτσι, υπογράμμισε το μέγεθος της προσπάθειας που καταβλήθηκε για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου, ώστε να μπορέσουν να γίνουν μελέτες και έργα και να παρασχεθούν κοινωνικές υπηρεσίες.

Η τοποθέτηση του Θόδωρου Μουριάδη

«Αν και πέρασαν περίπου 2300 χρόνια, παραμένει σε ισχύ η παροιμιώδης φράση του Δημοσθένη «Δει δη χρημάτων…», ότι «πρέπει να έχεις χρήματα, γιατί, χωρίς αυτά, δεν θα γίνει ούτε ένα απ’ όλα όσα πρέπει να γίνουν». Και είναι μια σκληρή πραγματικότητα, που βιώνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού για την πραγματοποίηση σχεδίων και έργων μιας διοίκησης, θα πρέπει να βρεθούν χίλιοι τρόποι εύρεσης πόρων και άλλοι τόσοι για τη μείωση των εξόδων.

»Η Διεύθυνση των Οικονομικών του Δήμου μας είναι η δύναμη που υποβοηθά σθεναρά στην υλοποίηση των στόχων μας. Στην ουσία, είναι ο οικονομικός διαχειριστής μας. Από την έξυπνη και κοπιαστική εργασία των αιρετών και των υπαλλήλων που υπηρετούν σ’ αυτήν τη Διεύθυνση, εξαρτάται το μέγεθος και η ποιότητα πολλών δράσεων του Δήμου», ανέφερε ο κ. Μουριάδης.

Αναφερόμενος στη θητεία του Αντιδημάρχου, Γιάννη Προμούσα, επισήμανε πως «παρά τον ανήθικο πόλεμο που δέχτηκε από εσωθεσμικούς παράγοντες και παραγοντίσκους, όπως και από εξωθεσμικά φερέφωνά τους, έβαλε το νερό στο αυλάκι, κάνοντας σοβαρές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα του Δήμου και στην σχέση του Δήμου με τους πολίτες.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, καθώς:

 • Καλυτέρευσε η ηλεκτρονική συνεργασία των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τα οικονομικά μας
 • Καλυτέρευσε η εξυπηρέτηση των πολιτών
 • Μειώθηκε η απώλεια εσόδων και, άρα, οι ενέργειες που έγιναν αύξησαν τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας»

Τέλος, άσκησε κριτική σε αυτούς που τον κατήγγειλαν επειδή κάλυψε τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στο Τμήμα Εσόδων με 2 εργάτριες καθαριότητας, προκειμένου να γίνουν εισπράξεις ανταποδοτικών τελών.

Η τοποθέτηση του Γιάννη Προμούσα και ο απολογισμός

Η Διεύθυνση Οικονομικών είναι ίσως η σημαντικότερη υπηρεσία του Δήμου, καθώς από αυτή διενεργούνται όλες οι διαδικασίες για την κατάρτιση και τήρηση των προϋπολογισμών του Δήμου, για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών, για τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών και για την διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, με τον Δήμαρχο κρίναμε απαραίτητο να προβούμε σε μια ανασύνταξη και αναδιοργάνωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς οι παθογένειες και τα συσσωρευμένα προβλήματα παλαιοτέρων ετών είχαν ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στις διαδικασίες, ενίσχυση της γραφειοκρατίας, απώλεια εσόδων, έλλειψη παραγωγικότητας, ανεπάρκεια κινήτρων για τους υπάλληλους.

Σε όλα τα προαναφερθέντα συνέτεινε η δραματική μείωση των υπαλλήλων, λόγω της κινητικότητας.

 • Προχωρήσαμε σε τροποποίηση του οργανισμού και σε συνένωση τμημάτων και σχεδιάσαμε ένα νέο καταμερισμό αρμοδιοτήτων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιακών παραγόντων, μείωση των διαδικασιών και ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών
 • Αναβαθμίσαμε και να βελτιώσαμε τις ψηφιακές εφαρμογές, επιτυγχάνοντας υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες, ταχύτερες διαδικασίες, αύξηση της παραγωγικότατος του προσωπικού, μείωση των εργατοωρών, καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και αύξηση της εισπραξιμότητας
 • Τέλος εκπαιδεύσαμε τους υπαλλήλους μας, στοχεύοντας στην εξειδίκευση και στον εμπλουτισμό του γνωστικού αντικειμένου

Έχοντας αυτά ως βάση, προχωρήσαμε σε σημαντικές και πρωτοπόρες αλλαγές οι οποίες αποτελούν τομή για το Δήμο Καβάλας:

 • εγκαταστήσαμε την εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών
 • ψηφιοποίησαμε τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
 • εγκαταστήσαμε εφαρμογή για ηλεκτρονικά αιτήματα
 • διασυνδεθήκαμε με την πλατφόρμα μεταβολών της ΚΕΔΕ
 • δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό αρχείο ανείσπραχτων τελών
 • δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό αρχείο μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
 • εγκαταστήσαμε εφαρμογή για το τέλος επί των ακαθαρίστων εσοδών
 • εγκαταστήσαμε εφαρμογή για τις άδειες καταστημάτων
 • δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό αρχείο για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα
 • εγκαταστήσαμε ψηφιακή εφαρμογή για κοιμητήρια
 • μεταφερθήκαμε σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις

Αναλυτικά:

 • Ενεργοποιήσαμε τις ηλεκτρονικές πληρωμές, δίνοντας την δυνατότητα στους δημότες να πληρώνουν εξ αποστάσεως
 • Εφαρμόσαμε τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής RF στις περισσότερες οφειλές. ◾Εγκαταστήσαμε την εφαρμογή του easy pay για πληρωμές μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
 • Αναδιοργανώσαμε το γραφείο δημοτικών τελών και ΤΑΠ και ψηφιοποιήσαμε πλήρως τις διαδικασίες. Έγινε πλήρης ψηφιακή τοπογραφική αποτύπωση του δήμου
 • Όλη η διαδικασία πληρωμής του ΤΑΠ γίνεται πλέον διαδικτυακά
 • Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών αιτημάτων αναβαθμίζεται σταδιακά και θα εφαρμοστεί και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου
 • Αποκτήσαμε άμεση διασύνδεση με την πλατφόρμα μεταβολών της ΚΕΔΕ και πετύχαμε την αυτοματοποιημένη μετάπτωση των μεταβολών στα αρχεία της υπηρεσίας
 • Εισαγάγαμε στην εφαρμογή ηλεκτρονικές καταστάσεις ανείσπραχτων τελών, με αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, να έχουν δημιουργηθεί 400 βεβαιωτικού κατάλογοι, να γίνουν 57.000 χρεώσεις ανείσπρακτων τελών και να βεβαιωθούν «ξεχασμένα» από το 2017 ανείσπρακτα τέλη, ύψους 900.000 €
 • Δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό αρχείο με περισσότερα από 5.000 ΜΗ Ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, προκειμένου να μην χάνει έσοδα ο Δήμος από Δ.Τ. Δ.Φ. και ΤΑΠ
 • Για το «τέλος επί των ακαθαρίστων εσοδών», εγκαταστήσαμε νέα εφαρμογή, στην οποία καταγράφονται όλες οι υπόχρεες επιχειρήσεις για την καταβολή του τέλους, παρακολουθούνται πλέον οι οφειλές και οι πληρωμές τους, και, ήδη, έχει διαπιστωθεί αύξηση των εσόδων
 • Διασυνδεθήκαμε με ειδική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για την πληρωμή του τέλους ακαθαρίστων εσόδων, με άμεση άντληση οικονομικών στοιχείων από το Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να χρειάζεται πλέον η φυσική παρουσία του επαγγελματία ή του λογιστή στο τμήμα εσόδων. Ο Δήμος Καβάλας είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που το εφάρμοσε προαιρετικά
 • Ψηφιοποιήσαμε όλα τα ενοικιαζόμενα ακίνητα που ανήκουν στον Δήμο, επιτυγχάνοντας ταχύτατη σύνταξη χρηματικών καταλόγων και άμεση δημιουργία δοσολογίου με τα βεβαιωμένα μισθώματα
 • Για τις άδειες καταστημάτων, εγκαταστήσαμε ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δημιουργήσαμε ήδη 2.874 καρτέλες υπόχρεων επιχειρήσεων και περισσότερα από 3.723 καταστήματα για να παρακολουθούνται οι άδειές τους, οι αιτήσεις για κοινόχρηστους χώρους και πληθώρα άλλων δεδομένων
 • Αλλάξαμε τη διαδικασία είσπραξης τελών νεκροταφείων. Ολοκληρώσαμε την ψηφιακή τοπογραφική αποτύπωση των κοιμητηρίων και των τάφων. Υλοποιήσαμε την μετάβαση από ένα παρωχημένο χειρόγραφο σύστημα σε μια σύγχρονη webική εφαρμογή και σύντομα θα ολοκληρώσουμε την ορθή αντιστοίχιση των δεδομένων. Πλέον, θα έχουμε ταχύτατη σύνταξη χρηματικών και βεβαιωτικών καταλόγων των τελών, καθώς θα γίνεται αυτόματη χρέωση του τέλους ταφής, οστεοφύλαξης κλπ και άμεση ενημέρωση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Ανασυντάξαμε και οργανώσαμε καλύτερα το τμήμα εσόδων για την ορθή παρακολούθηση και βεβαίωση παλαιών και νέων οφειλών. Πέτυχαμε ταχύτητα και ευελιξία στην σύνταξη χρηματικών και βεβαιωτικών καταλόγων
 • Επικαιροποιήσαμε όλα τα δημοτικά τέλη, χωρίς καμία αύξηση για τους Δημότες, με στόχο την αποτύπωση και τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, έτσι ώστε ο καθορισμός των τελών να γίνεται με δίκαιο και ανταποδοτικό τρόπο
 • Βελτιώσαμε την τήρηση της γενικής λογιστικής και λογιστικής δημοσίου, και αναβαθμίσαμε την εποπτεία και παρακολούθηση των χρηματικών και λογιστικών υπολοίπων στο ταμείο και στο λογιστήριο
 • Μεταφέρθηκαν όλες οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου στον ανακαινισμένο χώρο (2ος όρ. κτηρίου του πρώην ΕΟΚ), σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και διασφαλίσαμε τις προϋποθέσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών

Στόχος μας για το μέλλον είναι:

 • η ολοκλήρωση των ψηφιακών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής
 • η πλήρης εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών και των ηλεκτρονικών αιτημάτων
 • η ηλεκτρονική έκδοση και πληρωμή των κλήσεων της Δημοτικής αστυνομίας και των τελών λαϊκής αγοράς
 • η εγκατάσταση νέας εφαρμογής για την παρακολούθηση εισόδου και πληρωμής στις αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.

Όλα αυτά αποτελούν πολύτιμα εργαλεία, ώστε να αναπτύξουμε ένα ελεγκτικό και εισπρακτικό μηχανισμό για την ανεύρεση και αύξηση των εσοδών μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε τον δημοσιονομικό χώρο, που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τα τακτικά μας έσοδα, σε περισσότερες κοινωνικές παροχές, σε επενδύσεις κλπ.

Ήδη για την επίτευξη αυτού, κινούμαστε συντονισμένα σε τρεις άξονες:

 • Αναζήτηση ανείσπρακτων εσοδών
 • Εκμετάλλευση αναξιοποίητων πηγών εσοχών
 • Μείωση ελλείματος στο ισοζύγιο εσόδων εξόδων κοστοβόρων υπηρεσιών

Θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Οικονομικής Υπηρεσίας και των άλλων Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τον πολίτη.