Δήμος Νέστου, Κεραμωτή: Νέα οικοτουριστική διαδρομή στο Εθνικό Πάρκο της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Σκοπός του έργου είναι να αναδειχθεί η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νέστου, μέσω της πεζοπορίας, με σκοπό την προβολή και αξιοποίηση του φυσικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος-Ποιες παρεμβάσεις περιλαμβάνει το έργο

Ο Δήμος Νέστου, στο πλαίσιο του έργου με ακρώνυμο “BIO2CARE” το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, ολοκληρώνει την κατασκευή της νέας οικοτουριστικής διαδρομής-μονοπατιού για την παρατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ε.Π.Α.Μ.Θ.) στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος (Δ.Δ.) Κεραμωτής. Το μονοπάτι είναι σχεδιασμένο με προδιαγραφές για να φιλοξενήσει όλους του επισκέπτες της περιοχής, όπως και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σκοπός του έργου είναι να αναδειχθεί η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νέστου, μέσω της πεζοπορίας, με σκοπό την προβολή και αξιοποίηση του φυσικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Τα έργα που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνουν:

 • Διαμόρφωση και ελαφρύς καθαρισμός βλάστησης που φράζει το μονοπάτι, ή το στενεύει με τρόπο που καθιστά δύσκολη τη διέλευση των πεζοπόρων (εκρίζωση μεγάλων θάμνων και δένδρων, κλάδεμα μεμονωμένων κλαδιών δέντρων που εμποδίζουν τη διέλευση, περιορισμός του φυλλώματος θάμνων, εκρίζωση χαμηλής βλάστησης από το κατάστρωμα του μονοπατιού)
 • Διαμόρφωση και ελαφρύς καθαρισμός βλάστησης σε ζώνη 2 μέτρων εκατέρωθεν του μονοπατιού
 • Διαμόρφωση και ελαφρύς καθαρισμός βλάστησης στην περιοχή της πλατείας
 • Καθαρισμός του καταστρώματος των μονοπατιών από χαλαρές πέτρες και χαλίκια που δυσκολεύουν τη βάδιση και διαμόρφωση/εξομάλυνσή του (πχ κλείσιμο νεροφαγωμάτων)
 • Εκσκαφές σε βάθος έως 10 εκατοστά και πλάτος 2,2 μέτρα για την ομαλοποίηση και για τη διαμόρφωση της σκάφης έδρασης του αμμοχάλικου που θα τοποθετηθεί σε όλο το μήκος του μονοπατιού. Οι κλίσεις του καταστρώματος κατά την τελική διαμόρφωση δεν ξεπερνούν το 5% ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση για ΑΜΕΑ
 • Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης κατά μήκος της διαδρομής εκατέρωθεν του μονοπατιού.
 • Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας γέφυρας καθαρού πλάτους 2,20 μ. και μήκους 8 μ.
 • Κατασκευή πλατείας με ξύλινο εξαγωνικό κιόσκι. Η πλατεία έχει έκταση 70 τ.μ.

Η σήμανση που τοποθετήθηκε εξασφαλίζει την ενημέρωση των επισκεπτών δίνοντας αποτελεσματικά τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση μηνύματα:

 • Προσανατολισμό του περιπατητή (πινακίδες κατεύθυνσης και θέσης)
 • Πληροφόρηση
 • Πληροφορίες για βασικούς κανόνες συμπεριφοράς
 • Προειδοποίηση για πιθανούς κινδύνους (γκρεμοί, διασταυρώσεις ποταμών κτλ).
 • Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 13 του Παραρτήματος III της υπ.’αριθμ 151344/165 (ΦΕΚ 206 Β’ 30-01-2017) επισημαίνεται η δυνατότητα πρόσβασης από Α.Μ.Ε.Α. με πινακίδες πληροφόρησης στην αρχή του μονοπατιού