Δήμος Παγγαίου: Πρώτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Πρώτιστο μέλημα η συνεργασία και η συνεννόηση όλων των συναρμόδιων φορέων και των εθελοντών ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Παγγαίου, το οποίο συστάθηκε το προηγούμενο διάστημα, κατόπιν απόφασης του Δημάρχου, Φίλιππου Αναστασιάδη, στο πλαίσιο της πρόληψης και ευρύτερης οργάνωσης αναφορικά με τα ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας.

Στη συνάντηση εκλήθησαν, όπως ορίζει ο νόμος, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δίνοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ευρύς και γόνιμος διάλογος μεταξύ των αιρετών προσώπων συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και των παρευρισκόμενων φορέων (Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Καβάλας, Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης, Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου, Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Παγγαίου).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν διάφορα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και τη συνεργασία του Οργάνου, ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Παγγαίου, σε συνεργασία με την εξαιρετική δουλειά της Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης, σύμφωνα με τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά σε όλες τις περιπτώσεις, διαθέτοντας συντονισμένο και συγκεκριμένο πλάνο πρόληψης και αντιμετώπισης.

Επίσης, η διαχρονική βοήθεια των εθελοντών του Δήμου Παγγαίου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη γενικότερη προσπάθεια. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Egnatia Aviation, τόσο με εναέρια μέσα επιτήρησης όσο και με πυροσβεστικά μέσα.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Παγγαίου, η συνεργασία και η συνεννόηση όλων των συναρμόδιων φορέων είναι εξαιρετικά σημαντική.