Δήμος Θάσου: Προστέθηκαν στον στόλο του 2 καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα

Σύντομα ολοκληρώνονται οι τυπικές διαδικασίες για την παραλαβή και άλλων 2 καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 ο Δήμος Θάσου παρέλαβε 2 καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα, συνολικής δαπάνης 208.320€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με την όλη διαδικασία να έχει ξεκινήσει από τον προηγούμενο Νοέμβριο.

Ειδικότερα πρόκειται 1 απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 και 1 απορριμματοφόρο όχημα ανοικτού τύπου χωρητικότητας 2,5m3.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου, Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας, διαπιστώσαμε τεράστια προβλήματα στην υπηρεσία καθαριότητας και στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Ο εξοπλισμός ήταν μη συντηρημένος ή κακοσυντηρημένος, ενώ υπήρχε και σημαντική έλλειψη προσωπικού για εργασία, λόγω της μη ορθής διαχείρισής του από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Γινόμασταν συχνά δέκτες, ως πολίτες, περί φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής της προηγούμενης διοίκησης και μεγαλεπίβολων σχεδίων, στην πράξη όμως, στην δεκαετή περίοδο της διοίκησης του Δήμου, όχι μόνο δεν προχώρησε στην προμήθεια τουλάχιστον ενός απορριμματοφόρου οχήματος, αλλά ούτε καν την προγραμμάτισε.

Ως Διοίκηση, διαπιστώνουμε τα προβλήματα, σχεδιάζουμε ενέργειες για την επίλυσή τους και ενεργούμε πάντα προς όφελος των πολιτών και της Θάσου.

Σύντομα ολοκληρώνονται οι τυπικές διαδικασίες για την παραλαβή και άλλων 2 καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων (χωρητικότητας 16m3 και 6m3), συνολικής δαπάνης 256.680 ευρώ με ΦΠΑ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».