Δήμος Θάσου: Υπογράφτηκε σύμβαση για τον καθαρισμό των αντιπυρικών ζωνών

Το έργο, συνολικού ποσού 865.800,00 ευρώ, αφορά στη συντήρηση και στον καθαρισμό του συνόλου του δικτύου των αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Θάσου, Λευτέρη Κυριακίδη και τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ», Νίκο Παπαδόπουλο, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου», συνολικού ποσού 865.800,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΠΑΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης-ΕΓΤΑΑ και από Εθνική Δαπάνη.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου σύμφωνα και με τους όρους της διακήρυξης του έργου είναι 12 μήνες και αφορά στη συντήρηση και στον καθαρισμό του συνόλου του δικτύου των αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 20, 40 και 60 μέτρων, των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου, Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε: «Με την παρούσα σύμβαση ξεκινά η υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των Δασών της Θάσου. Η εκτέλεσή του βελτιώνει έμπρακτα την αντιπυρική προστασία της Θάσου μετά από πολλά έτη και σε βάθος χρόνου. Το παρόν έργο, όπως και το έργο “Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Νήσου Θάσου”, που βρίσκεται και αυτό σε διαδικασία συμβασιοποίησης, αποτελούν δύο έργα για τα οποία η υποβολή της πρότασης ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, εντάθηκαν σε χρηματοδότηση τον Μάιο του 2021 και πλέον, με την ολοκλήρωση των σύνθετων γραφειοκρατικών και διαγωνιστικών διαδικασιών, βαίνουν προς την έναρξη της υλοποίησή τους».