Μεταβίβαση άδειας ΒΦΛ: Οι απολυμένοι θέτουν ερωτήσεις και περιμένουν απαντήσεις

Νέα ανακοίνωση του Σωματείου «ανοίγει» νέο γύρο στον διάλογο...

Κι ενώ οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της μεταβίβασης ή μη της άδειας λειτουργίας του Εργοστασίου της ΒΦΛ «τρέχουν», οι απολυμένοι από τη λιπασματοβιομηχανία θέτουν δημόσια, μέσω ανακοίνωσής τους, σειρά ερωτημάτων που χρήζουν απάντησης από τους υπευθύνους (υπηρεσιακούς τε και πολιτικούς παράγοντες του τόπου) αλλά και προχωρούν σε διευκρινίσεις. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο.

 

Περί λειτουργίας και αδείας του εργοστασίου του λόγου το αληθές…

«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε άπαξ και διά παντός πως το Σωματείο και τα μέλη του αγωνίστηκαν πολλά χρόνια τώρα και συνεχίζουν να αγωνίζονται για ένα εργοστάσιο ανοιχτό που σέβεται τους νόμους, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας προς όφελος των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε ανυπόστατες κατηγορίες πως επιθυμούμε το κλείσιμο του εργοστασίου την ώρα που δίνουμε τεράστιο αγώνα 8 μήνες τώρα να επιστρέψουμε εκεί απ’ όπου παράνομα εκδιωχθήκαμε από τον κ. Λαυρεντιάδη… στις δουλειές μας στο εργοστάσιο.

Τι συμβαίνει με την αδειοδότηση; Για ποιον λόγο διαμαρτυρόμαστε;

Η από 24/12/2015 (Ναι, ακριβώς… Παραμονή Χριστουγέννων!!!) απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας αδειοδοτεί την εταιρεία PFIC Ltd (τη δεύτερη εταιρία που υπήρχε στο εργοστάσιο μετά την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ AEBE) και της χορηγεί άδεια λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα και κτιριακής τροποποίησης.

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο της άδειας λειτουργίας της ως άνω εταιρείας, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

Άρθρο 4 επί της απόφασης αδειοδότησης […H από 02.11.2015 και με αρ. πρωτ. Φ14.54/05/4965 άδεια λειτουργίας λόγω κτηριακής και μηχανολογικής τροποποίησης, της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE Α.Β.Ε.Ε.”, παύει να ισχύει…]

Άρθρο 5 επί της απόφασης αδειοδότησης […Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε…]

Διαβάστε τη σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ εδώ

 

H Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας δηλαδή, προτείνεται να μεταβιβάσει την άδεια της ELFE ABEE στη νέα εταιρία Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ η οποία, σύμφωνα πάντα με δική της απόφαση, έχει πάψει να ισχύει από 24/12/2015!

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης αδειοδότησης της υπηρεσίας αναφέρεται ρητά ότι «Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε». Η ELFE ABEE όμως δεν έκανε ποτέ ξανά αίτηση να λάβει άδεια λειτουργίας του εργοστασίου και βέβαια δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να τη λάβει ούτε ακόμη και σήμερα. Επομένως, η ELFE ABEE δεν είναι παλαιός φορέας και δεν μπορεί να μεταβιβάσει καμία άδεια!

Τα εύλογα ερωτήματα είναι:

  • Γιατί ενώ υπάρχει νόμιμος τρόπος μεταβίβασης της αδείας από την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ στην εταιρία Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ αυτό δεν συμβαίνει;
  • Τι θέλει να αποφύγει ο κ. Λαυρεντιάδης; Μήπως τα χρέη της ELFEπου αγγίζουν τα 240 εκ €; Μήπως την επάνοδο στην εργασία των παράνομα απολυμένων; Μήπως τις αποζημιώσεις του προσωπικού που με ψευδείς μηνύσεις μέχρι τώρα έχει αποφύγει;
  • Γιατί ο κ. Νεφελούδης μιλάει για κενά ασφαλείας που προκύπτουν από μελέτη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου;
  • Υπάρχει ή δεν υπάρχει γνωμοδότηση κοινοποιημένη στον κ. Μαρκόπουλο από νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες που διατυπώσαμε στο εξώδικό μας;
  • Γιατί δεν δίνονται όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα;
  • Γιατί η Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας δεν απευθύνεται στο νομικό συμβούλιο του κράτους αν υπάρχει αμφιβολία για την «ερμηνεία» του νόμου;

Μέρος του «παιχνιδιού» του κ. Λαυρεντιάδη δεν μπορεί να γίνει κανένας, ούτε οι «όμηροι»  των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ούτε οι παρανόμως απολυμένοι ούτε οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες!!! Οι υπάλληλοι και οι πολιτικοί προϊστάμενοι της Περιφερειακής Ενότητας πρέπει να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα την ΝΟΜΙΜΌΤΗΤΑ, σε διαφορετική περίπτωση δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ως οφείλουν, αλλά συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Το εργοστάσιο λειτουργούσε και πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί σε όφελος όλων των πολιτών της Καβάλας και όχι σε βάρος οποιουδήποτε, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας και ορθής περιβαντολλογικής λειτουργίας.  Γι’ αυτό αγωνιστήκαμε χρόνια τώρα, γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να παλεύουμε».