Η Αποκεντρωμένη απέρριψε και την προσφυγή της PFIC κατά του προστίμου των 20.000 ευρώ (διαβάστε το σκεπτικό)

Δείτε το έγγραφο της απόφασης που αναλύει τους λόγους της απόρριψης

Με την υπ’ αριθμ. 5128 απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης απέρριψε την προσφυγή της PFIC Ltd κατά της υπ’ αριθμ. 4521 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου που είχε εκδοθεί στις 13 Ιανουαρίου 2017 και αφορούσε σε επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 20.000 ευρώ στην εταιρία για διάφορες παραβάσεις (υποβάθμιση περιβάλλοντος, ρύπανση κ.ά. – διαβάστε σχετικά εδώ).

Αυτή είναι η δεύτερη απόρριψη μέσα σε λίγες μέρες για προσφυγή κατά προστίμου εταιρίας που δραστηριοποιείται στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων της Νέας Καρβάλης, αφού είχε προηγηθεί αυτή της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ (διαβάστε σχετικά εδώ).

Διαβάστε την απόφαση της Αποκεντρωμένης εδώ