Και νέα προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες

Νέα καταληκτική ημερομηνία ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δασών Καβάλας - Διαβάστε μέχρι πότε μπορείτε να καταθέτετε τις ενστάσεις σας

Μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και για περιοχές του Νομού Καβάλας, η Διεύθυνση Δασών αποφάσισε και νέα, δεύτερη παράταση της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων μέχρι τις 12 Ιουνίου 2017 (η πρώτη ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί αφορούσε στην 30η Μαρτίου 2017 και είχε αρχικά παραταθεί μέχρι τις 15 Μαΐου 2017) και μέχρι τις 3 Ιουλίου 2017 για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού (η αρχική παράταση ήταν μέχρι τις 6 Ιουνίου 2017).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης-απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Νομού Καβάλας.

Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας, ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 7467/24-4-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ω7Η3ΟΡ1Υ-Η6Χ) τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 241/13-1-2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΤ3ΚΟΡ1Υ-ΡΩΘ),  με την οποία αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες της δημοτικής κοινότητας Καβάλας, του δήμου Καβάλας καθώς και των δημοτικών κοινοτήτων Ελευθερούπολης και Ν. Περάμου και των τοπικών κοινοτήτων Ελευθερών, Αγ. Ανδρέα και Ν. Ηρακλείτσας, του δήμου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως προς το τμήμα που αναφέρονται οι προθεσμίες και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Κατόπιν τούτων, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 12η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 3η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε..

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκεται στην έδρα της Υπηρεσίας μας (Κτίριο Δασικών Υπηρεσιών) στην οδό Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ.65404, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων και στο τηλέφωνο 2313309974.