Στον ιστότοπο της Ελληνικό Κτηματολόγιο οι μερικώς κυρωμένοι Δασικοί Χάρτες Καβάλας και Θάσου

Ανακοίνωση της Διεύθυνση Δασών Καβάλας – Διαβάστε τη διεύθυνση μπορούν να συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι

DasΑπό τη Διεύθυνση Δασών Καβάλας γίνεται γνωστό ότι μετά από την κατ’ άρθρο 17 του Ν. 3889/2010 κύρωση του δασικού χάρτη των ΠΕ Καβάλας και Θάσου με την υπ’ αριθ. 385085/31-10-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 777/Δ΄/7-11-2022) , οι δασικοί χάρτες έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Ελληνικό Κτηματολόγιο και ειδικότερα στην διεύθυνση https://gis.ktimanet.gr/gis/forestfinal.

Οι περιοχές χωρίς χρώμα και με μόνη πληροφορία ΝΟΜΟΣ  και ΟΤΑ είναι οι περιοχές που έχουν εξαιρεθεί από την προαναφερθείσα κύρωση είτε διότι πρόκειται για αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί και δεν εξετάστηκαν ακόμη, είτε διότι είχαν τον χαρακτηρισμό ΑΑ-ΑΝ και επίκειται η άρση της αναδάσωσης, είτε πρόκειται για  ρυμοτομικά σχέδια. Στις περιοχές αυτές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τον αναρτημένο δασικό χάρτη στη διεύθυνση https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension.