Υπό τη σφύρα του ΣτΕ η άδεια της ΒΦΛ: Εντός πέντε ημερών οι απόψεις υπουργείων-απολυμένων-εταιριών

Ορίστηκε ήδη Εισηγητής της υπόθεσης από το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κατατέθηκε την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που ακυρώνει την άδεια λειτουργίας της Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ (διαβάστε την εδώ) καθώς και αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης της ίδιας απόφασης.

Οι αιτήσεις κατατέθηκαν στο ΣτΕ από την εταιρία και έντεκα (11) υπαλλήλους της, με πρώτο υπογράφοντα τον εκπρόσωπο των εργαζομένων Γεώργιο Θεοφυλακτίδη, διά του Δικηγόρου και Καθηγητή Πανεπιστημίου Κωνσταντίνου Ρέμελη και έχουν ήδη επιδοθεί –κατόπιν εντολής του Προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και με φροντίδα των αιτούντων– σε όσους «φέρονται να έχουν δικαίωμα παρέμβασης στη δίκη». Συγκεκριμένα, αυτοί είναι:

  1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  2. το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
  3. το Υπουργείο Εσωτερικών,
  4. η δικηγόρος Καβάλας Τάνια Ελευθεριάδου ως πληρεξούσια όσων προσέφυγαν κατά της αρχικής απόφασης Μαρκόπουλου για αδειοδότηση της εταιρίας,
  5. η εταιρία ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ και
  6. η εταιρία PFIC Ltd.

Οι παραπάνω έχουν προθεσμία πέντε (5) ημερών να στείλουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τις απόψεις τους και να προσκομίσουν στον Εισηγητή που έχει ήδη οριστεί τυχόν αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη των ισχυρισμών τους.

Με την παρέλευση του πενθήμερου, αναμένεται να οριστεί ημερομηνία εκδίκασης της αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής αρχικά και μετέπειτα εκδίκασης της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της ΑΔΜ-Θ.